Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Pristojni organi in službe > Ministrstva
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Ministrstva

Delo z GSO v zaprtem sistemu

 

Za delo z GSO v zaprtih sistemih, kamor sodijo npr. laboratoriji, rastlinjaki, industrijski obrati in podobno, je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor  in dovoljenja za delo z GSO v zaprtih sistemih.

 

Namerno sproščanje GSO v okolje

 

Za namerno sproščanje GSO v okolje mora prijavitelj pridobiti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor mora podatke o prijavi posredovati Evropski komisiji in državam članicam EU.

 

Ministrstvo za okolje in prostor izda dovoljenje s soglasjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Dajanje GSO kot izdelkov ali v izdelkih na trg

 

Za prvo dajanje GSO kot ali v izdelku na trg mora prijavitelj pridobiti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor mora podatke o prijavi posredovati Evropski komisiji in državam članicam EU. Odločitev o dajanju GSO kot ali v izdelkih na trg se sprejema na nivoju EU in tudi velja za celotno EU.

 

Ministrstvo za okolje in prostor izda dovoljenje s soglasjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in  Ministrstva za zdravje.

 

 

Za GSO in izdelke, na katere se določila Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 23/2005) ne nanašajo, so pristojnosti opredeljene v predpisih, za katere sta pristojna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Ministrstvo za zdravje.

 

Kolofon