Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Pristojni organi in službe > Inšpekcijske službe
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Inšpekcijske službe

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

 

V skladu s horizontalnim Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10) je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor pristojen za nadzor nad izvajanjem dela z GSO v zaprtih sistemih, namernega sproščanja GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg.

 

V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005) je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov.

V primeru gensko spremenjenih živali, inšpektor za okolje in prostor pri izvajanju ukrepov sodeluje z uradnim veterinarjem.

 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

 

V skladu s horizontalnim Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano pristojen za inšpekcijski nadzor nad semenskim materialom, ki se daje na trg. Nadzor izvajajo kmetijski, fitosanitarni in gozdarski inšepektorji.

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je pristojen za uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1829/2003/ES in Uredbe 1830/2003/ES ter izvajanje kazenskih določb Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005).

 

V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005) je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov.

 

 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1829/2003/ES in Uredbe 1830/2003/ES ter izvajanje kazenskih določb Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005) za področje prehranskih dopolnil.

 

V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005) je Zdravstveni Inšpektorat Republike Slovenije pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov za področje prehranskih dopolnil.

 

 

Kolofon