Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > EU > Zakonodaja
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

EU zakonodaja

Uporaba GSO v EU je regulirana po dveh različnih postopkih. Po enem postopku se sprejemajo odločitve o namernem sproščanju GSO v okolje, po drugem postopku se odloča o uporabi GSO za hrano in krmo.

 

Namen

Komercialna uporaba GSO (ki so se sposobni razmnoževati); sproščanje v okolje z namenom gojenja GSO ali uvoz GSO

Hrana in krma, ki je narejena iz GSO ali vsebuje GSO

Pravna podlaga

Direktiva o namernem sproščanju GSO v okolje (2001/18)

Uredba o gensko spremenjeni hrani in krmi (1829/2003)

V veljavi od

17 Aprila 2001

19 Aprila 2004

Obveznosti držav članic

Direktivo je bilo potrebno vnesti v nacionalno zakonodajo do 17. oktobra 2002

Ni obveznosti, uredba neposredno velja za vse države članice

Prejšnja pravna podlaga

Direktiva o sproščanju (90/220)

Uredba o novi hrani (258/97)

Varnostne zahteve

Nobenih škodljivih vplivov na ljudi ali okolje (ocena vpliva na okolje)

Nobenih škodljivih vplivov na zdravje ljudi in živali ali na okolje

Zahteve za dovoljenj

Znanstvena ocena tveganja

Standardizirana metoda za določanje GSO

Monitoring


Znanstvena ocena tveganja: proizvod iz GSO je tako varen kot proizvod iz gensko nespremenjenega organizma


Označevanje

Metoda za določanje

Monitoring (ni obvezen)

Postopek*

Prošnja za odobritev pri eni od držav članic

Začetno oceno (znanstveno mnenje) pripravi država članica

Dokumentacijo država članica  pošlje Evropski komisiji in vsem drugim državam članicam

V primeru pripomb in vprašanj se tveganje oceni na nivoju  EU (Evropska agencija za varno hrano)

Prošnja za odobritev pri Evropski agenciji za varno hrano

Začetno oceno pripravi strokovni odbor

Priporočilo za odločitev pripravi Evropska agencija za varno hrano

Odločitev o odobritvi uporabe GSO

Osnutek odločitve pripravi Evropska komisija

Glasovanje držav članic na Regulatornem odboru (Direktiva 2001/18) ali Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali (Uredba 1829/2003). Osnutek odločitve se sprejme ali zavrne s kvalificirano večino.

Če ni kvalificirane večine, da Evropska komisija predlog odločitve na glasovanje Sveta ministrov.

Če na Svetu ministrov ni kvalificirane večine za ali proti odobritvi, stopi v veljavo predlog, ki ga je pripravila Evropska komisija.

Veljavnost dovoljenja

10 let

10 let

 

* Za prošnje za dovoljenje v skladu z Direktivo o namernem sproščanju GSO v okolje (2001/18) sta možna oba postopka. Poleg opisanega postopka v skladu z Direktivo (2001/18) je mogoče prošnjo oddati tudi neposredno Evropski agenciji za varno hrano. Postopek nato teče v skladu z Uredbo1829/2003.

 

Podroben seznam zakonodaje o namernem sproščanju GSO v okolje (v angleškem jeziku)

 

Podroben seznam zakonodaje o gensko spremenjeni hrani in krmi (v angleškem jeziku)

 

Kolofon