Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Mednarodno > Centralni portal BCH
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti

Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti ali Biosafety Clearing House (BCH) je del mehanizma za izmenjavo informacij, ki je bil vzpostavljen v okviru Kartagenskega protokola o biološki varnosti. Mehanizem državam pogodbenicam olajša izmenjavo znanstvenih, strokovnih, okoljskih in pravnih informacij o živih GSO ter o izkušnjah z njimi in pomaga pogodbenicam pri izvajanju protokola ob upoštevanju posebnih potreb pogodbenic držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih držav in majhnih otoških držav v razvoju, ter držav, katerih gospodarstvo je v prehodu ali so središča izvora in genske raznovrstnosti.

 

Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti je organ, prek katerega je omogočen dostop do informacij. Urad omogoči dostop do informacij, ki so jih pogodbenice dale na razpolago in so pomembne za izvajanje tega protokola. Če je mogoče, olajša tudi dostop do drugih mednarodnih mehanizmov za izmenjavo informacij o biološki varnosti.


Pogodbenice Uradu za izmenjavo informacij o biološki varnosti omogočijo dostop do vsake informacije, ki mora biti skladno s tem protokolom dostopna uradu in do:

  • vseh veljavnih zakonov, predpisov in smernic za izvajanje protokola ter informacij, ki jih pogodbenice zahtevajo za postopke soglasja po vnaprejšnjem obveščanju;

  • vseh dvostranskih, regionalnih ter večstranskih sporazumov in dogovorov;

  • povzetkov izdelanih ocen tveganja ali okoljskih pregledov živih spremenjenih organizmov, če je primerno, pa tudi z ustreznimi informacijami, ki se nanašajo na izdelke iz teh organizmov (predelan material, ki izvira iz živih spremenjenih organizmov), ki vsebujejo zaznavne nove kombinacije genskega materiala, ki se lahko podvaja in je bil pridobljen z uporabo sodobne biotehnologije;

  • svojih končnih odločitev v zvezi z uvažanjem ali sproščanjem živih spremenjenih organizmov in

  • poročil, ki jih predloži, skupaj s tistimi o izvajanju postopka soglasja po vnaprejšnjem obveščanju.


Informacije, ki jih je Uradu za izmenjavo informacij o biološki varnosti posredovala Slovenija so dostopne na Centralnem Portalu BCH in na Nacionalni BCH.

 

Kolofon