Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Koristne informacije > Vprašanja in odgovori
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Vprašanja in odgovori

Ali je v Sloveniji možno kupiti hrano, ki vsebuje GSO?

 

V Sloveniji je dovoljeno prodajati tisto hrano, ki vsebuje GSO, za katero velja dovoljenje za celotno EU. To pomeni, da bi bilo takšno hrano v Sloveniji mogoče kupiti.Glede na rezultate nadzora, pa je bilo to do sedaj malo verjetno, da bi bila takšna hrana na policah.

 

Kaj je biotehnologija?

 

Najbolj enostavno povedano je biotehnologija je uporaba živih organizmov, celic (biokultur) in njihovih delov za proizvodnjo človeku koristnih produktov. Biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki vključuje znanja s področja biologije, kemije in tehnologije ter sega praktično na vsa področja človekovega življenja. Osnovni namen biotehnologije je industrijsko izkoriščanje mikroorganizmov, celičnih in tkivnih kultur za pridobivanje človeku koristnih produktov, ki se uporabljajo na zelo različnih področjih kot so: živilska, farmacevtska in kemična industrija, medicina in veterina, kmetijstvo in ekologija.

 

Kaj je moderna biotehnologija?

 

Moderna biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki prav tako kot biotehnologija vključuje znanja s področja biologije, kemije in tehnologije. Posebna značilnost moderne biotehnologije je uporaba tehnik, ki spreminjajo genski material drugače kot to poteka v naravnih pogojih. To pomeni, da moderna biotehnologija omogoča prenosa točno določenega gena iz enega v drug organizem. Organizem, ki je gen prejel, je pridobil točno določeno lastnost. Tako lahko na primer pridobimo rastline, ki so odporne na škodljivce, ali bakterije, ki lahko proizvajajo zdravila.

 

Kolofon