Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Pristojni organi in službe > Ministrstva > Ministrstvo za okolje in prostor
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Ministrstvo za okolje in prostor

V skladu s horizontalnim Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 23/2005 UPB-1 in 21/2010)je Ministrstvo za okolje in prostor  pristojno za izdajanje potrdil za prijave zaprtih sistemov za delo z GSO in dovoljenj za delo z GSO v zaprtih sistemih, za namerno sproščanje GSO v okolje in za dajanje GSO kot ali v izdelku na trg.  

Za odločitve o uporabi GSO področjih, ki jih določila Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 23/2005UPB-1 in 21/2010) izključujejo (zdravila, hrana in krma), sta pristojni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (hrana in krma)  in Ministrstvo za zdravje (zdravila).

 

V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005) je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pristojno tudi za izvrševanjeUredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov. Ministrstvo deluje kot kontaktna točka in pripravlja ter pošilja informacije o biološki varnosti  Uradu za posredovanje informacij o biološki varnosti (BCH) in Komisiji zahtevana poročila, informacije in podatke, sodeluje z drugim pristojnim organom (Ministrstvom za zdravje), sprejema izvod ali kopijo informacije pred prvim namernim čezmejnim gibanjem GSO, namenjenih za namerno sproščanje v okolje in obvešča javnost, Komisijo, države članice in druge prizadete ali potencialno prizadete države ter BCH o morebitnem nenamernem čezmejnem gibanju GSO.

 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje se s področjem GSO ukvarja Sektor za okolje in podnebne spremembe.

Kolofon