Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Uvod
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Uvod

Moderna biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki ponuja nove možnosti za dosego ravnovesja med raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo in trajnostnim razvojem okolja. Potencialne koristi in posledice napredka moderne biotehnologije za posameznika, družbo in okolje so vzpodbudile široko javno razpravo. Javno mnenje je v veliki meri odvisno od znanstvenega in tehnološkega napredka, stanja zavesti o okolju in vpliva tako strokovne kot tudi širše javnosti. Javno mnenje tako v Sloveniji kot v svetu je vplivalo na vzpostavitev takšnega sistema biološke varnosti, ki z obvezno oceno tveganja uporabe moderne biotehnologije in njenih produktov (gensko spremenjenih organizmov) na zdravje ljudi in okolje, uveljavlja princip previdnostnega pristopa. Ključna elementa učinkovitega sistema biološke varnosti sta dostopnost informacij in njihova izmenjava na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Pristojna ministrstva so zato vzpostavila Slovenski portal biološke varnosti, na katerem želijo na enem mestu ponuditi vse informacije pomembne z vidika biološke varnosti moderne biotehnologije.

Kolofon