Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Strokovna podpora
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Strokovna podpora

Vlada Republike Slovenije je za strokovno podporo na področju ravnanja z GSO ustanovila tri strokovna telesa. Za strokovno pomoč ministrstvom, pristojnim za odločanje o ravnanju z GSO, je ustanovila dva znanstven odbora Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu in Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg. Za spremljanje stanja in razvoja na področju ravnanja z GSO je Vlada Republike Slovenije ustanovila Komisijo za ravnanje z GSO.

Kolofon