Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Pristojni organi in službe > Ministrstva > Ministrstvo za zdravje
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Ministrstvo za zdravje

V skladu s horizontalnim Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10)  je Ministrstvo za zdravje pristojno za odločitve o dajanju GSO kot ali v izdelku na trg.

Za izdajanje dovoljenj o dajanju GSO kot ali v izdelkih na trg je sicer pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, vendar odločitve o dajanju GSO kot ali v izdelkih na trg sprejema v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za zdravje.

 

V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005) je Ministrstvo zazdravje pristojno tudi za izvrševanjeUredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov, saj mora Ministrstvu za okolje in prostor pošiljati ustrezne podatke.

 

Na Ministrstvu za zdravje se s področjem GSO ukvarjaSektor za varnost in zdravstveno ustreznost hrane.

Kolofon