Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Pristojni organi in službe
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Pristojni organi in službe

Pristojnosti na področju gensko spremenjenih organizmov (GSO) v Sloveniji so razdeljene glede na področje  in nameravano uporabo  GSO. Ne glede na to, kateri pristojni organ odloča, je ključni element pri odločitvah o GSO in njihovi uporabi ocena tveganja za okolje in zdravje ljudi.

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10)

 

 

Ocena tveganja

Ključni dokument vsake prijave uporabe GSO in odločitve o uporabi GSO je ocena tveganja za okolje in zdravje ljudi. To je dokument, v katerem na podlagi značilnosti GSO, nameravanega dela z GSO oziroma uporabe GSO in okolja, ki bi lahko bilo izpostavljeno GSO, ugotavljamo možne škodljive vplive GSO in verjetnost pojava škodljivih vplivov in določimo raven tveganja za okolje in ljudi.

Oceno tveganja je v Sloveniji dolžan izdelati vsak, ki uporablja kakršenkoli GSO za kakršenkoli namen. Pristojni organi, ki izdajajo dovoljenja za uporabo GSO, sami ali s pomočjo strokovnih teles  ovrednotijo izdelano oceno tveganja ali izdelajo samostojno oceno tveganja.

 

 

 

 

Kolofon