Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Pristojni organi in službe > Laboratoriji
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Laboratoriji za določanje GSO

V skladu s Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 23/2005) in v skladu z Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005) je za uradni nadzor potrebno določati prisotnost GSO.

 

Za določanje GSO se uporabljajo različne tehnike, zlasti metode molekularne biologije, ki poleg določanja prisotnosti GSO omogočajo tudi določanje deleža GSO v vzorcu.

 

V Slovenji se z določanjem GSO ukvarjajo trije laboratoriji.

Kolofon