Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Zakonodaja > Po uporabi
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Po uporabi

Z vidika upravno-administrativnih postopkov je bistvenega pomena, kakšen je namen ravnanja z GSO oziroma njihove. GSO se lahko uporabljajo za zelo različne namene npr. v raziskavah v laboratorijih, v proizvodnji zdravil, kjer niso v stiku z okoljem ali kot poljščine, kjer je njihov stik z okoljem neomejen. V upravno-administrativnih postopkih se obravnavajo tako GSO, ki lahko imajo škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi, kot GSO, za katere ni verjetno, da bi škodljivo vplivali na okolje in zdravje ljudi.

 

 

Zakonodaja po uporabi oziroma namenu:

 

Delo z GSO v zaprtem
sistemu
(laboratoriju,
rastlinjaku, industrijskem
obratu)
Namerno sproščanje
GSO v okolje
(poljski
poskusi z GSO)
Dajanje GSO kot izdelkov
ali v izdelkih na trg
Kolofon