Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Zakonodaja > Po področju > Transport
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Transport

EU ZAKONODAJA

 

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR)

 

 
MEDNARODNA ZAKONODAJA

 

Priporočilo OZN o prevozu nevarnega blaga

 

Konvencija o mednarodnem prevozu z železnico (COTIF)

Kolofon