Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Strokovna podpora > Komisija za ravnanje z GSO
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Komisija za ravnanje z GSO

Vlada Republike Slovenije je za spremljanje stanja in razvoja na področju ravnanja z GSO ustanovila Komisijo za ravnanje z GSO. Komisijo sestavlja 17 članov, ki jih imenuje vlada za obdobje štirih let. Komisijo sestavljajo:

 • predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

 • dva predstavnika družboslovnih znanosti,

 • dva predstavnika humanističnih znanosti,

 • dva predstavnika naravoslovnih znanosti,

 • predstavnik medicinske znanosti,

 • predstavnik veterinarske znanosti,

 • po en predstavnik vsakega znanstvenega odbora,

 • dva predstavnika nevladnih organizacij s področja varstva okolja in po en predstavnik nevladnih organizacij s področja varstva potrošnikov in varovanja zdravja,

 • predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,

 • predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Naloge komisije so:

 • spremljanje stanja in razvoja na področju uporabe genske tehnologije in ravnanja z GSO,

 • sprejemanje stališč in dajanje mnenj ter pobud v zvezi z uporabo genske tehnologije in ravnanjem z GSO ter glede družbenih, etičnih, tehničnih in tehnoloških, znanstvenih in drugih vidikov ravnanja z GSO,

 • svetovanje vladi o zadevah v zvezi z uporabo genske tehnologije in ravnanjem z GSO,

 • obveščanje in informiranje javnosti o stanju in razvoju na področju uporabe genske tehnologije in ravnanja z GSO, o svojih stališčih in mnenjih ter o svojem delu,

 • izmenjava podatkov in izkušenj s sorodnimi institucijami v tujini ter sodelovanje z njimi.

Komisijo za ravnanje z GSO deluje v skladu z Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10). Predstavniki nevladnih organizacij so v komisijo imenovani v skladu s Pravilnikom o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 42/2005).

Kolofon