Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Strokovna podpora > Znanstveni odbor za zaprte sisteme
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu (ZOZS)

Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu jeodbor, ki ga ustanovi Vlada za strokovno pomoč ministrstvom, pristojnim za odločanje o ravnanju z GSO. Odbor za zaprte sisteme sestavlja sedem članov, ki so strokovnjaki s področij mikrobiologije, genetike, medicine, biokemije in molekularne biologije, farmacije, biotehnologije in varstva pri delu. Naloge odbora so:

  • dajanje strokovnih mnenj o ravnanju z GSO v upravnih postopkih po tem zakonu,

  • dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov o ravnanju z GSO,

  • dajanje mnenj in predlogov v drugih zadevah v zvezi z ravnanjem z GSO, za katere ga zaprosijo pristojna ministrstva,

  • sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini.

Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu deluje v skladu z Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi   (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10) in Uredbo o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 66/2003 in 59/11).

Kolofon