Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > GSO v Sloveniji > Trg > Monitoring in nadzor GSO
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Monitoring in nadzor GSO

Monitoring prisotnosti GSO na slovenskem trgu in nadzor opravljajo ministrstva in inšpekcijske službe v skladu s svojimi pooblastili.

 

Ministrstvo za okolje in prostor

 

Monitoring, analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev ter razvoj analitičnih in testnih metod referenčnega preskusnega laboratorija za določanje gensko spremenjenih organizmov za leto 2006

 

Monitoring, analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev ter razvoj analitičnih in testnih metod referenčnega preskusnega laboratorija za določanje gensko spremenjenih organizmov za leto 2005

 

Prisotnost GSO v rastlinskem materialu namenjenemu za krmo ali pripravo krmnih mešanic (2003)

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Monitoring gensko spremenjene krme

 

Prisotnosti in označevanje GSO v proizvodih namenjenih za hrano, 2003

 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

 

Krma

 

Poročilo o nadzoru gensko spremenjene krme v letu 2008

 

Poročilo o nadzoru gensko spremenjene krme v letu 2007

 

Poročilo o nadzoru gensko spremenjene krme v letu 2006

 

Poročilo o delu inšpekcije za kontrolo krme v letu 2005

 

Poročilo o delu inšpekcije za kontrolo krme v letu 2004

 

Semenski material

 

Poročilo o vzorčenju semenskega materiala na prisotnost GSO v letu 2005 in 2006

 

 Kmetijski pridelki in živila

 

Poročilo o nadzoru gensko spremenjenih organizmov v letu 2005 Inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil

  

Poročilo o nadzoru gensko spremenjenih organizmov v letu 2004 Inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil

 

 

Ministrstvo za zdravje

 

Nadzor nad pravilnim označevanjem gensko spremenjenih organizmov v živilih (2003)

 

 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

 

Nadzor nad predpisi, ki urejajo področje biotehnologije gensko spremenjena živila za leto 2006

 

Nadzor nad pravilnim označevanjem gensko spremenjenih organizmov v živilih za leto 2005

 

Nadzor nad pravilnim označevanjem gensko spremenjenih organizmov v živilih za leto 2004

 

Kolofon