Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > GSO v Sloveniji > Trg
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

GSO na slovenskem trgu

Na slovenskem trgu se lahko nahajajo GSO, ki so v EU dovoljeni po dveh postopkih. Po postopku v skladu z Direktivo 2001/18/ES so GSO odobreni za pridelavo in/ali za dajanje na trg kot izdelki ali v izdelkih. Po postopku v skladu z Uredbo 1829/2003 so na trgu lahko GSO odobreni kot hrana in/ali krma. Sezname odobrenih GSO vodijo pristojni organi Evropske komisije, zato so seznami v angleškem jeziku.

 

Dovoljenje za pridelavo v EU ima zaenkrat le gensko spremenjena koruza, ki je odporna na koruzno veščo in vsebuje gensko spremembo z oznako MON 810. Sorte koruze, ki so dovoljene za pridelavo so v Seznamu gensko spremenjenih sort, vpisanih v Skupni katalog sort poljščin.

 

Za dajanje GSO na trg kot izdelki ali v izdelkih, ne pa za pridelavo, je odobrenih več GSO.

 

Največ GSO je bilo odobrenih po postopku za hrano in krmo - Seznam za hrano in krmo ODOBRENIH GSO v EU; še več se jih še nahaja v postopku odobritve - Seznam GSO V POSTOPKU ODOBRITVE za hrano in krmo v EU.

 

Kolofon