Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Koristne informacije > Dodatne informacije > Projekti
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Projekti

2007

Building Capacity for Effective Participation in the Biosafety Clearing House (BCH) of the Cartagena Protocol

 

2006

Monitoring, analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev ter razvoj analitičnih in testnih metod referenčnega preskusnega laboratorija za določanje gensko spremenjenih organizmov za leto 2006

 

2005

Monitoring, analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev ter razvoj analitičnih in testnih metod referenčnega preskusnega laboratorija za določanje gensko spremenjenih organizmov za leto 2005

 

Soobstoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu (agrobiodiverzitete): specifične tehnologije pridelovanja in ohranjanja genskih virov kmetijskih rastlin (koncna_05.pdf; rabazemljisc1100_obcine.pdf; rabazemljisc1211_obcine.pdf; rabazemljisc1100_obcine_3.pdf; priloga1.pdf; priloga2.pdf; priloga3_lu_obcinemkgp02.pdf)

 

2003

Ocena pogojev in mehanizmov za ex situ varstvo prostoživečih rastlin, živali in mikroorganizmov

 

Ocena pogojev in mehanizmov za ex-situ varstvo genskih virov kmetijskih rastlin, genskih bank v gozdarstvu in živinoreji

 

Simulacija postopka od prijave do dovoljenja za poljski poskus z gensko spremenjeno (Bt) koruzo

 

TAIEX (Technical Asistance Information Exchange Office) programe.

 

MATRA projekt 'Implementation of national biosafety frameworks in pre-accession countries of CEE'.

 

Twinning Light Project 'Development of Information and Reporting Systems - SL02/IB/EN/01/TL' bilateralni projekt z Avstrijo.

 

MATRA project 'Enforcement of legislation on GMO in Slovenia'

 

2002

Ocena sprejemljivosti potencialno škodljivih vplivov pri sproščanju Bt koruze v okolje

 

Navodila za delo z gensko spremenjenimi rastlinami s primerom ocene tveganj

 

Navodila za delo z gensko spremenjenimi mikroorganizmi in živalmi v zaprtih sistemih

 

Izdelava strokovno finančne ocene tehničnih rešitev za dela z gensko spremenjenimi mikroorganizmi v zaprtem sistemu

 

Kolofon