Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Koristne informacije > Dodatne informacije > Publikacije
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Publikacije

Poročilo o UNEP/GEF projektu, ki je potekal od septembra 2002 do oktobra 2003: National Biosafety Framework for Slovenia (Oktober 2003). Publikacija je napisana samo v angleškem jeziku.

 

Povzetki delavnice: Osveščanje, informiranje in udeležba javnosti v nacionalnih sistemih biološke varnosti / Workshop book of the workshop Public Awareness, Public Information & Public Participation in National Biosafety System (ISBN 961-90363-3-6; September 2003; v angleščini s slovenskimi izvlečki)

 

Zloženka: Gensko spremenjeni organizmi namenjena starostni skupini 12-16 let je bila narejena v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in oblikovana v slikah na privlačen način. (ISBN 961-6392-11-5; Oktober 2003). Zloženka je napisana tudi v angleškem jeziku.

 

Zloženka Čriček Skater - delo z gensko spremenjenimi organizmi je namenjena srednješolski mladini. Opisuje administrativne postopke za pridobitev dovoljenja za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih prostorih in je oblikovana na mladim privlačen način ter omogoča boljše razumevanje kaj je bistvo sistema biološke varnosti. (ISBN 961-6392-16-6; Oktober 2003) Zloženka je napisana tudi v angleškem jeziku.

 

Publikacija z naslovom Pregled in ocena pogojev ter mehanizmov ex situ ohranjanja prostoživečih in kmetijskih rastlin, živali, mikroorganizmov in gliv v Sloveniji (Priloga) je namenjena predvsem strokovni javnosti, ki se kakorkoli srečuje z zbirkami in genskimi bankami. Združuje vsebino dveh projektov, ki sta v letu 2003 potekala na MOP. Izšla je ob sofinanciranju UNEP/GEF projekta. V publikaciji je podan pregled nad nacionalno in mednarodno zakonodajo, programi in strategijami s tega področja, identificirane so javne institucije, ki upravljajo z zbirkami organizmov in genskimi bankami ter podrobno predstavljene vse zbirke oz. genske banke (čez 100), ki jih naštete institucije urejajo. (ISBN 961-6392-20-4; Oktober 2003; v slovenščini z angleškim povzetkom)

 

Gensko spremenjeni organizmi: tveganja in izzivi ? vpliv na okolje, zdravje in gospodarstvo / GMO: risks and challenges ? influence on environment, health and economy; Povzetki s konference v slovenščini z angleškimi izvlečki in v francoščini (ISBN 961-6392-06-9; Oktober 2002).

Kolofon