Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
Domov
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Gensko spremenjeni organizmi

Ljubljana 15. december 2013 – v Cankarjevem domu je potekal TEDx dogodek pod naslovom »Moč odgovornih idej« na katerem je dr. Borut Bohanec osvetlil dogajanja na področju gensko spremenjenih organizmov (GSO), predvsem hrane, v luči obveščanja javnosti.

TEDx predstavitve so postale ena od sodobnih oblik komunikacije z javnostjo, vse bolj popularne so zlasti med mladimi. V njih na povabilo organizatorjev govorci predstavijo določeno tematiko, ki sodi v širši interes. Dogodek se je zgodil 15. decembra 2013 v Cankarjevem domu v Ljubljani pod naslovom »Moč odgovornih idej«, posnetek pa je dosegljiv na http://www.youtube.com/watch?v=mz4_TwdaYeI. Namen predavanja dr. Boruta Bohanca je bil osvetliti dogajanja na področju gensko spremenjenih organizmov (GSO), predvsem hrane, v luči obveščanja javnosti. Na predavanju so bili predstavljeni manj znani vidiki koristnosti GSO ter razlogi, čemu mnogi še niso dostopni uporabnikom.

Več…

Kolofon