Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Strokovna podpora > Znanstveni odbor za zaprte sisteme > Seznam članov
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Seznam članov in namestnikov Znanstvenega odbora za delo z GSO v zaprtem sistemu

 

5. mandat (27.6.2019-27.6.2023)

 

Predsednik: dr. Radovan Komel

Namestnik predsednika: dr. Peter Dovč

 

dr. Peter Dovč član     

Biotehniška fakulteta

Groblje 3, 1230 Domžale

 

dr. Duško Lainšček namestnik   

Kemijski inštitut

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

 

dr. Matej Butala  član    

Biotehniška fakulteta,

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Marina Dermastia  namestnica      

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Urša Pečar Fonović   članica 

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

dr. Bojan Doljak namestnik       

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

dr. Radovan Komel     član     

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

dr. Iva Hafner Bratkovič  namestnica

Kemijski inštitut

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

 

dr. Marko Dolinar     član     

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Jamova 39, 1000 Ljubljana

 

dr. Jerica Sabotič  namestnica

Institut Jožef Stefan

Jamova 39, 1000 Ljubljana

 

dr. Nina Cimerman     članica 

Krka d.d.

Železna cesta 10 c, 1000 Ljubljana

 

dr. Kristina Gruden     namestnica      

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Roman Jerala    član     

Kemijski inštitut

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

 

dr. Damjana Rozman  namestnica      

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

dr. Tomaž Skrbinšek    član 

 Biotehniška fakulteta,

Oddelek za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Tatjana Simčič     namestnica       

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Alexis Zrimec     član     

Velika Loka 90

1290 Grosuplje, 1000 Ljubljana

 

dr. Bojana Žegura    namestnica      

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Kolofon