Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Strokovna podpora > Znanstveni odbor za sproščanje > Seznam članov
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Seznam članov in namestnikov Znanstvenega odbora namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg

5. mandat (27.6.2019-27.6.2023)

 

Predsednica: dr. Jelka Zabavnik-Piano

Namestnica predsednice: dr. Maja Čemažar

 

dr. Jelka Šuštar-Vozlič članica     

Kmetijski inštitut

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

 

dr. Branka Javornik namestnica 

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Borut Bohanec   član                  

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Polona Jamnik namestnica   

Biotehniška fakulteta,

Oddelek za živilstvo

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Mojca Milavec članica      

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. David Dobnik namestnik  

Nacionalni inštitut za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Jana Ambrožič Dolinšek članica   

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Oddelek za biologijo

Koroška cesta 160, 2000 Maribor

 

dr. David Stopar namestnik     

Biotehniška fakulteta

Katedra za mikrobiologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Vladimir Meglič član

Kmetijski inštitut

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

 

dr. Nina Gunde-Cimerman namestnica   

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Gregor Majdič član  

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

 

dr. Jelka Zabavnik-Piano namestnica     

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

 

dr. Nadja Kokalj-Vokač  članica 

Univerzitetni klinični center MB

Ljubljanska 5, 2000 Maribor

 

dr. Vojko Berce     namestnik        

Univerzitetni klinični center MB

Ljubljanska 5, 2000 Maribor

 

dr. Marija Sollner Dolenc članica      

Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

dr. Darja Barlič Maganja   namestnica        

Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42, 6310 Izola

 

dr. Tatjana Avšič Županc  članica    

Inštitut za nikrobiologijo in imunologijo, MF

Zaloška 4, 1000 Ljubljana

 

dr. Maja Čemažar  namestnica      

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

 

dr. Klemen Eler   član        

Biotehniška fakulteta

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

 

dr. Mojca Korošec namestnica

Biotehniška fakulteta,

Oddelek za živilstvo

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Janez Salobir       član     

Biotehniška fakulteta

Groblje 3, 1230 Domžale

 

dr. Breda Jakovac Strajn  namestnica    

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

 

dr. Barbara Jeršek     članica         

Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

dr. Peter Raspor   namestnik      

Neubergerjeva 13, 1000 Ljubljana

 

dr. Dušan Kordiš        član     

Institut Jožef Stefan

Jamova 39, 1000 Ljubljana

 

dr. Boštjan Markelc       namestnik       

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kolofon