Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Strokovna podpora > Komisija za ravnanje z GSO > Seznam članov
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Seznam članov Komisije za ravnanje z GSO

 • dr. Ivan Kreft, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
 • dr. Igor Pribac, Humanistična znanost,
 • dr. Jožica Zajc, Družboslovna znanost,
 • dr. Bojan Borstner, Družboslovna znanost,
 • dr. Tomaž Grušovnik, Humanistična znanost,
 • dr. Martina Bavec, Naravoslovna znanost,
 • dr. Dunja Bandelj, Naravoslovna znanost,
 • dr. Uroš Potočnik, Medicinska znanost,
 • dr. Gregor Majdič, Veterinarska znanost,
 • dr. Jelka Šuštar Vozlič, Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg,
 • dr. Radovan Komel, Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu,
 • Marjana Peterman, NVO- področje varstva potrošnikov,
 • Matilda Škrlj, NVO – področje varstva okolja,
 • Heda Senica, NVO – področje varstva okolja,
 • Borut Ambrožič, NVO – področje varovanja zdravja,
 • dr. Tatjana Zagorc, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Tončka Jesenko, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Na seji Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi dne 25.05.2016 so člani izvolili dr. Ivana Krefta za predsednika komisije in dr. Tomaža Grušovnika za njegovega namestnika. 

Na podlagi 5. in 6. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR) je  Vlada Republike Slovenije na 86. redni seji dne 05.05.2016 sprejela sklep št. 01201-3/2016/3 o imenovanju članov Komisije za ravnanje z GSO.

Komisija je imenovana za obdobje štirih let.

Kolofon