Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Dogodki > Določanje in identifikacija gensko spremenjenih organizmov (GSO)
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Določanje in identifikacija gensko spremenjenih organizmov (GSO)

“Detection and identification of Genetically Modified Organisms (GMOs)”

 

Delavnica posvečena praznovanju 10. obletnice uveljavitve Kartagenskega protokola o biološki varnosti

 

“Workshop Dedicated to the Celebration of the 10th Anniversary of the entry into force of the Cartagena protocol on Biosafety”

 

Organized by: Ministry of Agriculture and the Environment and National institute of Biology (Slovenian National reference laboratory)

 

23. oktober 2013, Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana, Slovenija

 

 

Začetek (Start): 10.00

 

 1. Pozdrav (Welcome).
  Mag. Franc Potočnik, Nacionalni inštitiut za bioogijo
  Uroš Vajgl, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
  Charles Gbedemah, Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
 2. Dr. Martin Batič (MKO): Sistem biološke varnosti (Biosafety framework)
 3. Dr. Jana Žel (NIB): Pregled stanja GSO (Overview of  current GMO situation)
 4. Dr. Jana Žel (NIB): Novi pristopi določanja in kvantifikacije GSO (New approaches of GMO detection and quantification)
 5. Dr. David Dobnik (NIB): Napredne metode določanja GSO na osnovi DNA (Advanced DNA based methods for GMO detection)

12.30 Odmor (Break)

 

Praktikum (Practical course):

 1. Dr. Mojca Milavec (NIB): Bioinformatski podporni sistem za GSO analize - »GMOseek« program v praksi (Bioinformatic support system  for GMO analyses - GMOseek software in practice)
 2. Dr. Mojca Milavec (NIB): Digitalni PCR  za kvantifikacijo GSO (Digital PCR for GMO quantification)
 3. Dr. Mojca Milavec, Dejan Štebih, Tina Demšar (NIB): Pot analize GSO (Workflow of GMO analyses)
 4. Dr. Martin Batič,  Dr. Jana Žel:  Zaključki (Conclusions)

Zaključek (End): 15.30

 

Kolofon