Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
Domov
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

4. mandat Znanstvenih odborov za ravnanje z GSO

Vlada Republike Slovenije je na osnovi 8. in 9. člena Zakona o ravnanju z GSO (Ur.l. RS 23/2005, UPB) 29.4.2015 imenovala člane in namestnike v Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg za obdobje štirih let. Odbora stopata v že 4. mandat svojega delovanja, nekateri člani in namestniki so sodelovali tudi že v vseh 3 mandatih.  V 12 letih delovanja sta odbora zasedala skupaj na 91 sejah, presoje ocen tveganj in priprave mnenj pa so bile nemalokrat pravo pionirsko delo, oranje ledine v slovenskem prostoru.

Kolofon