Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje | Ministrstvo za zdravje
Slovenski portal biološke varnosti
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Delavnica “Določanje in identifikacija gensko spremenjenih organizmov (GSO)”

11.11.2013

Ljubljana, 23. oktober 2013 – Na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ki je Nacionalni referenčni laboratorij za določanje gensko spremenjenih organizmov (GSO), je potekala delavnica “Določanje in identifikacija gensko spremenjenih organizmov (GSO)” namenjena pristojnim organom, ki se ukvarjajo s kontrolnimi ukrepi in nadzorom GSO. Delavnica je bila organizirana v okviru naloge »Analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov« ter javnega pooblastila, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na osnovi javnega razpisa podelilo Nacionalnemu inštitutu za biologijo.

 

Delavnica je bila posvečena tudi praznovanju 10. obletnice uveljavitve Kartagenskega protokola o biološki varnosti, mednarodnega instrumenta, ki spodbuja in zagotavlja varno uporabo produktov sodobne biotehnologije. Ob tej priložnosti je udeležence delavnice nagovoril gospod Charles Gbedemah vodja biološke varnosti pri Sekretariatu Konvencije o biotski raznovrstnosti. Izpostavil je predvsem 18. člen Protokola, ki govori o ravnanju, transportu, pakiranju in identifikaciji GSO in poudaril pomen detekcije in identifikacija GSO za monitoring in nadzor čezmejnega gibanja GSO.

 

<- Nazaj na: Slovenski portal biološke varnosti
Kolofon