Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
Domov
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Strokovno mnenje o publikaciji o toksičnosti herbicida Roundup in gensko spremenjene koruze NK603

Na svoji 24. seji je Znanstveni odbor za sproščanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje in dajanje izdelkov na trg obravnaval članek »Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize«, avtorjev Séralini s sod., Food and Chemical Toxicology 50(11):4221-4231 (2012), ter podal svoje strokovno mnenje in oceno potrebe za zavzetje varnostnega pridržka v skladu z 51a. členom ZRGSO (23. člen Direktive 2001/18/ES) ali ukrepov ob nesreči v skladu s 34. členom Uredbe (ES) 1829/2003 na podlagi ugotovitev in sprejel strokovno mnenje.

Več...

Kolofon